Borger-Odoorn steunt advies ROB

EXLOO – De gemeente Borger-Odoorn steunt samen met een groep andere grote plattelandsgemeenten het advies van de Raad van het Openbaar Bestuur (ROB), die is verwoord in het rapport Rol nemen, ruimte geven

De raad gaat in het stuk in op de bestuurlijke samenwerking tussen rijk en regio. Men wil dat de interbestuurlijke samenwerking een plekje krijgt in het regeerakkoord.

Borger-Odoorn is het met dat advies aan. Men had samen met de andere gemeenten, die verenigd zijn in het P10-netwerk, een Agenda Platteland opgesteld en aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer en de informateur. In deze agenda stonden tien punten waarin het platteland wil samenwerken met het Rijk en andere partners met als doel: een robuust platteland met vitale dorpen. De gemeenten hebben daarbij nadrukkelijk aangegeven dat dit alleen mogelijk is als er samengewerkt werd als één overheid, er ruimte is voor een regionale aanpak met goed samenspel tussen stad en platteland en voldoende financiële middelen.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos