Brochure moet eigenaren van karakteristieke panden in Groningen helpen

NOORD-GRONINGEN – Vanwege de aanwijzing van een groot aantal karakteristieke gebouwen in de provincie en de vele vragen die er bij eigenaren zijn, hebben het Erfgoedloket Groningen en Libau de brochure Ruimte voor karakteristiek! gemaakt.

Karakteristieke gebouwen en monumenten bepalen samen de identiteit en aanzicht van het landschap, de dorpen en de steden in de provincie. Door gebouwen als karakteristiek aan te wijzen kon de cultuurhistorische waarde van de gebouwen meespelen bij de keuze voor sloop. Van de ongeveer 2.760 rijksmonumenten in de provincie Groningen stonden er zo’n 1.450 in het aardbevingsgebied. Daarnaast zijn door de Groninger gemeenten grofweg 10.000 karakteristieke panden aangewezen.

Veel vragen 

Erfgoedloket Groningen ondersteunt al vier jaar monumenteigenaren maar merkt dat er ook veel vragen leven onder eigenaren van karakteristieke panden. Sinds eind vorig jaar krijgt het Erfgoedloket Groningen subsidie om ook deze eigenaren bij te stonden, als ze vragen hebben over bijvoorbeeld verduurzaming, restauratie of bevingsschade. Vanwege de aanwijzing van het grote aantal karakteristieke gebouwen en de vele vragen die er bij eigenaren leven, besloten Libau en het Erfgoedloket Groningen de brochure Ruimte voor karakteristiek! te maken. 

Alle informatie 

In de brochure staat alle informatie over wat de status karakteristiek inhoudt. Daarnaast worden voorbeelden gegeven wat er allemaal met karakteristieke gebouwen kon, zoals de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming, verbouw of uitbreiding. Ook is er aandacht voor karakteristieke boerderijen, zowel als agrarisch bedrijf als voor wonen in boerderijen. De brochure Ruimte voor karakteristiek! is te vinden op de website erfgoedloketgroningen.nl.

Via De Ommelander