Burenruzies nemen niet toe in Aa en Hunze

Geluidsoverlast is een oorzaak voor burenruzies.

Geluidsoverlast is een oorzaak voor burenruzies.

AA EN HUNZE – Ruim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren kwamen vorig jaar binnen bij de buurtbemiddelingsorganisaties in heel Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 

,,We zien dat de coronacrisis grote impact had op de leefbaarheid. Vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar. Landelijk nam het aantal meldingen met bijna 2.500 toe. Ondanks dat ook het werk van buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker werd, omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt,” aldus Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV. 

Aa en Hunze
In de gemeente Aa en Hunze zijn er evenveel burenruzies opgepakt als in het pre-corona jaar 2019 door het team Buurtbemiddeling, dat is ondergebracht bij de welzijnsorganisatie Impuls. Martine Hopman, coördinator Buurtbemiddeling: ,,Wellicht is dit te verklaren doordat buren hier in ons weidse landelijke gebied minder bovenop elkaar wonen, anderzijds is de Noordeling misschien wat nuchterder van aard.” Ondanks dat er weinig mogelijkheden waren om aan pr te doen voor het team Buurtbemiddeling, terwijl het hun tweede jaar was na hun start, is het aantal casussen volgens Hopman niet gedaald maar gelijk gebleven. ,,Dit in tegenstelling tot andere regio’s, waar het coronajaar voor buurtbemiddeling eveneens het tweede jaar was. Het aantal geslaagde casussen was in het coronajaar gestegen ten opzichte van het eerste jaar, ondanks de gewijzigde vorm van buurtbemiddeling waarin het voornamelijk plaatsvond, namelijk telefonische coaching.”

Geluidsoverlast
Geluidsoverlast bleek het grootste probleem. ,,Er kwamen veel klachten binnen over bijvoorbeeld te harde muziek, spelende kinderen of verbouwingen. Nu iedereen door de coronamaatregelen meer thuis zit, veel online vergadert en de kinderen hele dagen thuis waren, merkt iedereen ook meer van zijn buren. Je gaat je ergeren aan geluiden die er altijd al waren, maar nu opvallen omdat je de hele dag thuis werkt. Als daar dan nog de herrie van een klussende buurman bovenop komt, neemt het woonplezier in rap tempo af. Aan geluidsoverlast kun je moeilijk ontsnappen”, aldus Hopman.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling blijkt ook in coronatijd onmisbaar. Het bemiddelen bij burenruzies zorgt ervoor dat mensen zich weer thuis voelen in hun eigen huis. Hopman vertelt: ,,Als je je ergert aan je buren, probeer dan het gesprek aan te gaan. Lukt dat niet, schakel dan op tijd de hulp van ons team Buurtbemiddeling in. Zij begeleiden de gesprekken waardoor de buren er meestal samen wel uitkomen.”

Via De Schakel

Reizen Laos