Campagne van start om AED’s in Drenthe in kaart te brengen

ASSEN – Commissaris van de koning Jetta Klijnsma had vandaag het startsein gegeven voor de campagne Hartveilig Drenthe.

Alle Drenten die kunnen reanimeren worden opgeroepen om zich te registreren als burgerhulpverlener. Daarnaast werd een oproep gedaan om bestondende AED’s aan de buitenkont van het pand te hangen en te registreren. Hierdoor kon een actueel en sluitend netwerk van burgerhulpverleners en beschikbare AED’s per gemeente in kaart worden gebracht. Jetta Klijnsma draagt het initiatief als ambassadeur een warm hart toe. ,,Naoberschap, zorgen voor elkaar, was nog nooit zo tastbaar. Dit gaat letterlijk over het redden van levens.”

Succesvol reanimeren vraagt om een dekkend netwerk van AED’s en gekwalificeerde burgerhulpverleners. Voor elke gemeente is een actueel overzicht van geregistreerde AED’s en burgerhulpverleners beschikbaar. Met de campagne poogt de stichting Hartveilig Drenthe met gemeenten en provincie de ongeregistreerde AED’s en burgerhulpverleners in kaart te brengen. Ook doen zij de oproep om AED’s te realiseren op de zogenoemde ‘witte vlekken’.

Diverse inwoners van Drenthe werken als ambassadeurs mee aan deze campagne. Dit zijn inwoners die als zorgprofessionals of burgerhulpverlener betrokken zijn of zelf succesvol zijn gereanimeerd door burgerhulpverleners. Maar ook ondernemers en sportclubs die een AED geplaatst hebben.

Wie kon reanimeren of een AED had, kon dit registreren op www.hartslagnu.nl. Voor vragen over het plaatsen van een AED of het volgen van een (herhalings)cursus kon men contact opnemen met de Stichting Hartveilig Drenthe via www.hartveiligdrenthe.nl.

De Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en Stichting Hartveilig Drenthe namen het initiatief tot deze campagne. In samenwerking met de provincie Drenthe en de twaalf Drentse gemeenten vragen zij in de maand september aandacht voor dit thema. De campagne werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit de provincie Drenthe.

Via De Nieuwsbode