Carillonbespeling in Middelstum

MIDDELSTUM – Henk Veldman bespeelt zondag het Hemonycarillon van de Hippolytuskerk in Middelstum. Van 14.00 tot 15.00 uur zorgt hij voor lichte en klassieke muziek.

Het programma dat Veldman ten gehore brengt, is getiteld Rond Haydn en Mozart. Het gaat om muziek uit de tweede helft van de 18e eeuw, vooral van Wolfgang Amadeus Mozart. ,,Het is muziek in de Empfindsame stijl, waarbij het accent op het gevoel en de emotie komt te liggen’’, aldus de beiaardier. ,,Composities van Haydn die als de brave Oostenrijkse componist werd gezien. Daarnaast muziek van Mozart waarbij wat meer kwajongensachtige ondeugd om de hoek komt kijken’’, aldus Veldman.

Het is zondag ook mogelijk een bezoek aan de toren te brengen, echter alleen in overleg met de aanwezige commissieleden. Zie  voor meer informatie www.carillonmiddelstum.nl.

Via De Ommelander