Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting in Rolde en Ekehaar

ROLDE/EKEHAAR – Meer dan 50.000 vrijwilligers in heel Nederland hebben in de week van 10 tot en met 16 oktober gecollecteerd voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Ook in Rolde en Ekehaar gingen de collectanten langs de deuren. En met succes: gezamenlijk werd een bedrag van €830,05 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. De Nederlandse Brandwonden Stichting voert al 50 jaar haar strijd tegen deze littekens op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding.

Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Rolde en Ekehaar voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’. Wie nog een uurtje wil collecteren in zijn of haar buurt, kon contact opnemen met de Brandwonden Stichting. 

Via De Schakel