Collecte van Nationaal MS Fonds

GRONINGEN – Het Nationaal MS Fonds houdt 28 juni tot en met 3 juli de landelijke huis-aan-huiscollecte. Er werd geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. 

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt werd en hoe het genezen kon worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht zij mensen om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren.

In heel Nederland gaan zo’n 10.000 collectanten langs de deuren. Ook zijn er online-initiatieven. Wie de collectant gemist had, kon doneren via www.nationaalmsfonds.nl. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op NL 92 INGB 000000 5057.

Via De Ommelander

Reizen Laos