Cosis en SJS werken eendrachtig samen

STADSKANAAL – Al bijna een jaar verblijven cliënten van Cosis in het kader van dagbesteding de hele week in de kontine van voetbalvereniging SJS in Stadskonaal. 

Het onderkomen is het gevolg van de coronapandemie, waardoor Cosis werkruimte tekort kwam. Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Inmiddels zijn de medewerkers en cliënten van Cosis zo aan SJS gehecht geraakt dat besloten is het tijdelijk onderkomen voort te zetten in permanent. Omgekeerd geldt dat evenzeer voor de vrijwilligers van SJS met wie de Cosis-mensen intensief samenwerken. 

Naast hun reguliere dagelijkse werkzaamheden verrichten de cliënten werkzaamheden voor SJS. Het terrein werd onkruidvrij gehouden, de kleedkamers zijn netjes schoon en de kontine en keuken glimt iedereen tegemoet. Inmiddels zijn er plannen om te kijken bij welke activiteiten van de voetbalvereniging Cosis nog meer kon worden betrokken. Zo werd onder andere bekeken welke bijdrage Cosis kon leveren aan het jaarlijkse G-voetbaltoernooi van SJS, de Freddie Pranger Memorial. Zo is van de nood een deugd gemaakt. 

Digitaal archief
Sinds kort is met een wel heel bijzonder project begonnen. SJS beschikt over kasten vol met archiefmateriaal, alles nog uit de tijd dat er geen computers waren. Nadat twee SJS’ers een schifting hebben gemaakt in het materiaal – want niet alles kon worden bewaard – werd het vervolgens gedigitaliseerd. Dat doen de mensen van Cosis. In de kontine is een aparte ruimte ingericht waar een computer en scanapparaat zijn neergezet. Daar werd alles op volgorde gerangschikt en opgeslagen op de harde schijf. Een heel karwei, wat zeker vele weken in beslag gaat nemen. Voor de klus is ruim tijd uitgetrokken, haast is er dus niet bij. Met name Michel Grienhuis (zittend achter de pc) steekt er de meeste tijd in, maar ook de anderen dragen hun steentje bij.

Klaas Sloots
Met grote precisie worden honderden archiefstukken opgeslagen in het digitale archief. SJS is opgericht in 1954. Niet alles, maar wel heel veel, is er in de loop der jaren verzameld en bewaard gebleven. Daar zit van alles tussen: de allereerste notulen en jaarverslagen, oud fotomateriaal, krantenberichten en een paar honderd oude spelerskaarten. Uiteraard werd tussen deze analen uitgekeken naar archiefmateriaal dat betrekking had op de nieuwe burgemeester van Stadskonaal, Klaas Sloots. Hij speelde in de jaren ‘70 aan de Julianastraat. Als alles klaar is werd het naar de website van SJS overgezet, zodat iedereen kon genieten van al het moois wat de bijna 70-jarige zaterdagvereniging had voortgebracht.

De laptop is beschikbaar gesteld door Probusclub Kanaalstreek en voor dit doel geschikt gemaakt door VosSystems uit Nieuw-Buinen. Een prachtige en eendrachtige samenwerking, waarin SJS laat zien dat het meer wil zijn dan een voetbalclub alleen.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos