D’ Anner Zangoelen zijn weer begonnen

ANNEN – D’Anner Zangoelen uit Annen zijn na de restricties ten gevolge de coronapandemie weer begonnen met de repetities. Elke donderdag werd er vanaf 19.30 uur gerepeteerd in Ons Dorpshuis in Annen. 

Het repertoire bevat Nederlands-, Engels- en Duitstalige liedjes welke veelal twee-, danwel driestemmig worden ingestudeerd. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Meeuwes Peetsma. 

Hoewel het plezier voor het zingen voorop staat, is het koor enthousiast en serieus aan het repeteren om een leuk en goed klinkend concert te kunnen opvoeren voor de donateurs en andere belangstellenden.

Eenieder die graag in een gezellig koor wil zingen, worden van harte uitgenodigd eens vrijblijvend langs te komen op de donderdagavond in Ons Dorpshuis in Annen. Informatie is te vinden op de website www.annerzangoelen.nl. Voor vragen kon contact worden opgenomen met secretaris Ina van der Zee (dannerzangoelen@gmail.com of 0592-58080).

Via De Schakel