De middeleeuwen van Helmantel in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Tussen Groningen en de Eemshaven ligt het oude wierdedorp Westeremden. Hier staat de herbouwde middeleeuwse pastorieboerderij van Henk en Babs Helmantel. 

In deze pastorie is Museum Helmantel ondergebracht. Er worden schilderijen van fijnschilder Helmantel getoond, maar ook hele bijzondere voorwerpen uit de eigen collectie. Een belangrijk deel van die collectie van Henk en Babs Helmantel werd door langdurig bruikleen geëxposeerd in de Priorkamer en Subpriorkamer van Museum Klooster Ter Apel. Naast de meer bekende schilderijen van Henk Helmantel zijn ook een aantal door hen verzamelde bijzondere middeleeuwse sculpturen, meubels en gebruiksvoorwerpen in de expositie opgenomen. Vorige week zijn veel middeleeuwse objecten schilderijen van Helmantel omgewisseld, waardoor er nu weer een nieuwe tentoonstelling te zien is in de beide kamers van het Museum Klooster Ter Apel.

Het christendom staat centraal in het dagelijks leven en werk van Henk Helmantel (Westeremden, 22 februari 1945). Hij schildert veel stillevens en interieurs van middeleeuwse kerken en kloosters en richt zich met name op de romaanse en vroeg-gotische bouwkunst, zowel in Nederland als andere gebieden in West-Europa. Zijn christelijke levensovertuiging speelt een belangrijke rol in zijn beleving van schepping en cultuur. Inspiratie vindt hij met name in eenvoudige gebruiksvoorwerpen. Vruchten en groenten zoals appels, witlof, uien en druiven zijn te veelvuldig te vinden in zijn stillevens. Ook mag hij mag graag oude voorwerpen met een “verleden” schilderen. Zijn werk vindt in brede kring en internationaal grote waardering.

Via De Nieuwsbode