Defensie oefent in Noord-Groningen

NOORD-GRONINGEN – Noord-Groningen is van 4 tot en met 16 oktober weer het toneel van een legeroefening.

Die speelt zich af op militair oefenterrein de Marnewaard in het Lauwersmeergebied, maar ook in de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Er werd geoefend door het 44 Pantser Infanterie Bataljon. Men komt met tachtig militairen en diverse voertuig naar Noord-Groningen. Elke dag gaan twee tot vier Fennek-voertuigen verkenningen uitvoeren buiten het oefenterrein. Dan worden ook waarnemingsposten ingericht. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van.

Er werd door de militairen alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. In het weekend werd er niet geoefend.

Via De Ommelander