Definitief ontwerp voor inrichting centrum Bedum

BEDUM – Voor de inrichting van het nieuwe Kerkplein, de Kleinestraat, de vijver inclusief de uitbreiding bij Bederawalda en het tussenliggend gedeelte van De Vlijt in het centrum van Bedum is een ontwerp gemaakt. Het Hogelandster college had er inmiddels mee ingestemd.

In het ontwerp is veel aandacht gegeven aan ‘positieve gezondheid’: er komt ruimte voor verblijven en ontmoeten. Ook werd rekening gehouden met sociale en fysieke veiligheid en met uitgangspunten voor klimaatverandering. Op het nieuwe Kerkplein is ruimte voor parkeren en kunnen de weekmarkt en eventuele evenementen gehouden worden. Verder worden er drie faunatorens voor de natuur gebouwd. Zo’n toren biedt woonruimte aan bijvoorbeeld vleermuizen, vogels en insecten.

Werk start in 2022

Over het ontwerp had de gemeente in mei een digitale informatiebijeenkomst gehouden, het vaststellen van het ontwerp is de volgende stap in het proces. Het technisch ontwerp voor de openbare ruimte werd nu verder afgerond. Daarna werd opdracht gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden in 2022.

‘Iets extra’s’

,,Ik ben blij dat de resultaten van het centrumplan door de bouw van de Vlijtborg nu, na een lange aanloop, zichtbaar worden”, zegt wethouder Kristel Rutgers. ,,Na de oplevering van de nieuwbouw kunnen de winkels verhuizen en kon het oude pand gesloopt worden. Het nieuwe gebied dat dan ontstaat voor parkeren en evenementen werd samen met het vergroten van de vijver van Bederawalda heel bijzonder. Mede dankzij de bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen kunnen we hier iets extra’s aan de plannen toevoegen en krijgt het ontmoeten en verblijven in de openbare ruimte speciale aandacht.”

Via De Ommelander