DFS is dringend op zoek naar bestuursleden

HOOGEZAND – Sportvereniging DFS in Hoogezand-Sappemeer is dringend op zoek naar bestuursleden.

DFS-HS, een van de grootste sportaanbieders in Midden-Groningen op het gebied van turnen, gymnastiek, streetdance, handbal en sport voor ouderen, dreigt op bestuurlijk niveau in de problemen te komen. Het gaat daarbij vooral ook om de functie van voorzitter. Tijdens de jaarvergadering, gehouden op dinsdag 16 november, werd duidelijk hoe nijpend het probleem is.

Het is belangrijk voor een grote gemeente als Midden-Groningen om sport voor alle geledingen te kunnen blijven aanbieden, zo werd gesteld. In aanloop naar het 50-jarig jubileum is het noodzakelijk om weer compleet te zijn in de bestuurlijke organisatie. Op zaterdag 21 mei 2022 werd een groots jubileumfeest georganiseerd. Hiervoor werd een speciale jubileumcommissie in het leven geroepen om de feestelijke activiteiten voor te bereiden.

Wie interesse had in een bestuurlijke functie en dan vooral het voorzitterschap, kon zich aanmelden bij Tina Hofman, secretaresse/penningmeester van DFS-HS: tina_hofman55@hotmail.com.

Via De Regiokrant