Dinandus Brouwer koninklijk onderscheiden

EES – Dinandus Brouwer uit Ees is woensdagavond tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen Ees en Eesergroen verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn had hem de bijbehorende versierselen overhandigd. 

De Vereniging Dorpsbelangen Ees & Eesergroen bestond in 2020 40 jaar en de heer Brouwer is van meet af aan betrokken bij deze vereniging. In 1998 is hij toegetreden tot het bestuur, waar hij tot op de dag van vandaag als vicevoorzitter deel van uitmaakt. Hij is bij elke vergadering en activiteit aanwezig, mensen doen nooit vergeefs een beroep op hem. 

Brouwer had een loon- en grondverzetbedrijf en alle materialen liggen bij hem opgeslagen. De vereniging verhuurt deze materialen, Brouwer beheert de agenda en zorgt voor correcte afgifte en inname van de materialen. Als er iets gemaakt moet worden, dan gebeurt dat bij hem in de werkplaats, waarbij ruimte, materiaal en gereedschap altijd belangeloos ter beschikking werd gesteld. Hetzelfde geldt voor groot materieel dat nodig is voor bepaalde activiteiten, zoals een kraan en shovel voor de opbouw van het paasvuur, een bus en aanhanger voor het opzetten van de kerstbomen op de brinkjes in het dorp en de shovel voor het schoon- en vlak maken van de ijsbaan. Uiteraard is hij dan zelf ook aanwezig om de handen uit de mouwen te steken.  

School- en Dorpsfeest  
Elke 5 jaar vind in Ees/Eesergroen het School- en Dorpsfeest plaats. Dinandus Brouwer maakt namens Dorpsbelangen deel uit van de commissie en is altijd van de partij in de voorbereiding en uitvoering. Brouwer neemt zijn rol als lid van de organisatie uiterst serieus en is telkens één van de trekkers om er een geweldig feest van te maken. Ondanks zijn drukke werkzaamheden op zijn eigen bedrijf werd er geen vergadering gemist. Als het draaiboek klaar is moet het één en ander gebeuren en telkens kon een beroep hem gedaan worden.  

Marketing Beekdal Eeser Voorste Diep
Brouwer is vanaf 2015 actief in het project Marketing Beekdal Eeser Voorste Diep. In 2015 is onder auspiciën van Dorpsbelangen Ees en Eesergroen een brug gerealiseerd tussen Ees en Borger. De decorandus had een grote bijdrage geleverd aan de realisatie hiervan. In 2016/2017 is het project voortgezet onder auspiciën van Dorpsbelangen Borger. Brouwer werkt nog steeds betaald én onbetaald mee aan de realisatie van landschapselementen in het beekdalgebied, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een wandelpad en het optimaliseren van de waterhuishouding.

Dorpshuis en school
Jarenlang is Brouwer aanspreekpunt/beheerder geweest van het dorpshuis het Mandielig Hoes in Ees. De Daltonschool en het dorpshuis zitten in hetzelfde gebouw. De ‘overlast’ die bezoekers de school opleverde werd gecompenseerd door het mogen gebruiken van datzelfde dorpshuis voor schoolactiviteiten. De school, het dorpshuis en de mensen uit het dorp geloven in de samenwerking. Het echtpaar Brouwer had veel gedaan voor de school, het dorpshuis en het dorp. Mevrouw Brouwer had jarenlang in de oudercommissie gezeten en daardoor was de heer Brouwer ook vaak in beeld. Hij sponsorde de school altijd met een bijdrage in mankracht of in materiaal, waardoor de school jarenlang extra dingen had kunnen doen die anders niet mogelijk waren geweest.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos