Directe buslijn naar Ter Apel moet overlast in Emmen beperken

EMMEN – Een directe buslijn tussen Zwolle en het asielzoekerscentrum in Ter Apel moet de overlast en onveilige situaties in het openbaar vervoer tussen Zwolle, Emmen en Ter Apel en op het station in Emmen verminderen.

De bus gaat drie keer per dag rijden. Naast deze oplossing, worden er meer acties in gang gezet om te zorgen dat hier veilig gewerkt, gewoond en gereisd kon worden. Zo is samen met het Leger des Heils en de politie een plan opgesteld om overlast van dak- en thuislozen in het gebied tussen de dagopvang van het Leger des Heils en het station terug te dringen. Bovendien had burgemeester Eric van Oosterhout er bij het ministerie op aangedrongen om asielzoekers die vanuit Ter Apel naar Emmen reizen en agressief gedrag vertonen of diefstal plegen, sneller in de HTL-opvang in Hoogeveen te plaatsen. 

Burgemeester Eric van Oosterhout: ,,De maat is echt vol. Voor velen is de grens bereikt. Voor iedereen moet een plek zijn in onze gemeente, maar je hebt je wel te gedragen. En als de veiligheid in het geding is, dan moet je als betrokken partijen niet alleen overleggen, maar ook allemaal je verantwoordelijkheid nemen en tot actie overgaan.’’

Via De Nieuwsbode