Donkerte-pakket voor Noord-Groninger ondernemers

NOORD-GRONINGEN – Het programma Donkerte van de Wadden had een online adviespakket gelanceerd voor ondernemers in toerisme en recreatie. Het programma zet zich in voor de ontwikkeling van duurzaam donkerte-toerisme langs de Waddenzeekust. 

Het doel is om toeristen en ondernemers de unieke duisternis van Werelderfgoed Waddenzee te laten ontdekken en beleven en hen bewust te maken van het belang deze te versterken en te behouden. Donkerte van de Wadden is een initiatief van de drie noordelijke Milieufederaties, Rijksuniversiteit Groningen, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Het adviespakket biedt enthousiaste ondernemers handvatten om dé ultieme nachtbeleving te creëren en is ontwikkeld in samenwerking met ondernemers rondom de Waddenzeekust. Het tegengaan van lichtvervuiling is essentieel voor een mooie nachtbeleving, want hoe minder licht hoe meer sterren men kon zien. Donkerte van de Wadden adviseert ondernemers onnodige verlichting te verwijderen, in te zetten op ‘smart’-verlichting en de kleur van verlichting af te stemmen op de nachtdieren in het gebied. Zo werd het donkerder en kon men de unieke kwaliteit van de donkere nacht in het Waddengebied ontdekken en beleven. De nachtplanten en -dieren komen tevoorschijn en bezoekers kunnen zich vergapen aan een sterrenhemel die nergens anders in Nederland zo helder is.

Het doel is om in 2025 een snoer van nachtbelevingslocaties langs de Waddenkust te realiseren van Noord-Holland, via Friesland naar Groningen.

Via De Ommelander