Dringende behoefte aan meer mentoren in het Noorden

NOORD-GRONINGEN – Op het moment zijn er honderd vrijwillige mentoren die 120 cliënten ondersteunen in de drie noordelijke provincies. Dat aantal moet flink omhoog om iedereen goed te kunnen helpen.

,,Wij zitten te springen om nieuwe mentoren’’, zegt coördinator Jannie Krol van Stichting Mentorschap Noord. Men is daarom een grootscheepse wervingscampagne gestart. ,,We hopen met deze campagne veel nieuwe mentoren te werven, want hun werk maakt wel degelijk het verschil.”

Zelfredzaamheid als uitgangspunt voor overheidsbeleid moet onder meer de stijgende kosten van de langdurige zorg in de hand houden. Mensen die door ziekte of een beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, dreigen door deze veronderstelling van zelfredzaamheid tussen wal en schip te raken. Soms kon een familielid of iemand uit het sociale netwerk mentor worden. Als er geen familie of netwerk is, dan is mentorschap op basis van vrijwillige inzet gewenst. Mentorschap Noord wil deze kwetsbare mensen ondersteunen door hen te koppelen aan een vrijwillige mentor. Een mentor is de wettelijke, door de kontonrechter aangestelde vertegenwoordiger van zijn cliënt.

Wat mentorschap precies is en wat een mentor doet, is een complex verhaal. Daarom had Mentorschap Nederland een animatiefilmpje laten maken dat uitlegt wat mentorschap inhoudt. Dat is te vinden op https://mentorschapnoord.nl/.. Hier is ook andere informatie te vinden.

Via De Ommelander

Reizen Laos