EcoPort-certificaat voor Groningen Seaports

HARLINGEN – Anne-Wil Lucas, de nieuwe voorzitter van de Raad van Advies Waddenzeehavens, had maandagmiddag in Harlingen de EcoPort-certificaten uitgereikt aan Groningen Seaports, Port of Den Helder, Port of Harlingen en de haven van Den Oever. 

Groningen Seaports was de eerste zeehaven van Nederland die het Europese zeehaven EcoPort-certificaat in 2006 behaalde en had het nu voor de zevende achtereenvolgende keer in bezit. De certificaten worden verstrekt aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en die iedere twee jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen. Hierbij gaat het onder andere om het verminderen van afval, olieverontreiniging in zee en lichtuitstraling. Ze werken ook aan CO2-neutraliteit, slimmer baggeren en het verduurzamen van verbindingen tussen vaste wal en eilanden. 

,,We zijn supertrots om voor de zevende keer op rij het EcoPort-certificaat uitgereikt te krijgen. Het toont aan dat de natuur en het milieu echt in het DNA van onze bedrijfsvoering zit. Met Werelderfgoed Waddenzee als onze achtertuin vinden we dat ook niet meer dan vanzelfsprekend. Door deze certificering laten wij opnieuw zien dat we continu milieu- en duurzaamheidsprestaties leveren in en rond onze havens. We zullen dat ook blijven doen, want voor ons staat economische groei gelijk aan groene groei. Economie en ecologie gaan hier uitstekend samen”, aldus Groningen Seaports-CEO Cas König.

Via De Ommelander