Eemsdelta pakt overlast door Caribische Nederlanders aan

EEMSDELTA – De gemeente Eemsdelta had een plan ontwikkeld om de overlast die Caribische Nederlanders terug te dringen. Een recente schietpartij en een steekpartij, alsmede voortdurende klachten uit de woonomgeving vormen daarvoor de aanleiding.

In de gemeente Eemsdelta wonen rond 1100 mensen van Caribische afkomst. Dat zijn mensen met een Nederlandse nationaliteit en met name afkomstig van de Antillen. Ze wonen voor een belangrijk deel geconcentreerd in Delfzijl Noord en de wijk Tuikwerd. Buurtbewoners worden regelmatig bedreigd en geïntimideerd door rondhangende groepen. 

Schiet- en steekpartijen

,,Er werd geklaagd over het vele schreeuwen, intimidaties op straat en het dealen van drugs door jonge mannen”, aldus het gemeentebestuur. Ook de schiet- en steekpartijen van afgelopen zomer lijken drugs gerelateerd. Niet alleen omwonenden, maar ook BOA’s, politiemensen en medewerkers van de woningcorporatie worden regelmatig geïntimideerd. De politie ziet een toename van geweld, vaak gerelateerd aan drugshandel. Steeds vaker zijn minderjarigen daarbij betrokken.

Afwijkende positie

,,Ervaringen van diverse professionals in onze gemeente laten zien dat de Caribische Nederlanders grote moeite hebben aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. De achtergrond en de aard van de problematiek waar zij mee te maken hebben is hardnekkig en ingewikkeld”, aldus het college van B. en W. ,,Ze komen met andere (soms verkeerde) verwachtingen naar Nederland, beheersen de taal niet voldoende en een deel is minimaal opgeleid. Een gedeelte kon zich prima redden. Echter bij een ander deel is er sprake van grote, vaak structurele, problemen. Gebleken is dat ze op vele terreinen (onderwijs, arbeid, uitkering en criminaliteit een afwijkend -minder gunstige- positie hebben in vergelijking met de totale bevolking. Naast repressieve maatregelenzijn er ook preventieve acties en een sociaal programma nodig welke op langere termijn resultaat zullen moeten opleveren,.

Taal- en cultuurlessen

Die aanpak moet onder meer bestonden uit het aanbieden van taal- en cultuurlessen, het vaker zichtbaar aanwezig zijn van politie, Halt en jongerenwerkers en het beter begeleiden van gedetineerden als ze weer terugkeren in de maatschappij. ,,We spreken mensen persoonlijk aan en organiseren buurtgesprekken. Zelf heb ik de ambitie ze persoonlijk uit te nodigen voor een gesprek, maar ze komen niet altijd”, zegt burgemeester Gerard Beukema. ,,We willen graag rolmodellen om jongeren een goed voorbeeld te kunnen geven, maar dat is lastig. Kinderen treden nu vaak in de voetsporen van vaders of broers die het verkeerde pad zijn opgegaan.”

De aanpak kost de gemeente jaarlijks 75.000 euro. De gemeenteraad had woensdag bij de vaststelling van de begroting 2022 hiermee ingestemd.

Via De Eemslander