Eemsdelta wil toegankelijker kustzone

EEMSDELTA – Het college van de gemeente Eemsdelta wil de kustzone bij Borgsweer, Termunterzijl en Termunten verder ontwikkelen en toegankelijker maken voor inwoners, ondernemers en toeristen. Er is hiervoor een plan van aanpak gemaakt. 

Met de afronding van het project Marconi Buitendijks in zicht is er een plan van aanpak voor de volgende fase van de kustontwikkeling gemaakt.

Op basis van het plan van aanpak werd de komende twee jaar onderzocht of het deelprogramma ‘Eemszijlen’ haalbaar is voor uitvoering. Het college gaat de raad voorstellen 165.000 euro beschikbaar te stellen om dit te onderzoeken. De raad neemt op 30 juni hierover een besluit.

Van Delfzijl tot Termunterzijl

De kustontwikkeling van de gemeente Eemsdelta werd in delen en integraal opgepakt vanuit onder andere de ruimtelijke visie Marconi. Daarvoor is een nauwe samenwerking opgezet met de provincie Groningen, Rijkswaterstaat, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, Groninger Landschap en Groningen Seaports.  

Wethouder Meindert Joostens: ,,Het deelprogramma ‘Eemszijlen’ richt zich op de ontwikkeling van een (be)leefbare en klimaatadaptieve kustzone vanaf de Pier van Oterdum in Delfzijl tot en met de jachthaven van Termunterzijl én op het gebied rondom de spuisluis aan het einde van het Oude Eemskonaal. De gemeente gaat de inrichting van de kustzone samen met inwoners van deze dorpen en andere belanghebbenden oppakken. De eerste gesprekken zijn al gevoerd.”

Via De Eemslander

Reizen Laos