Eerste landbouwhekken geplaatst bij windpark

REGIO – Bij de toegang tot de zes rijen van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer is afgelopen week gewerkt aan de definitieve hekwerken. 

Op de meeste plaatsen komt een handmatig afsluitbaar landbouwhek. Op een beperkt aantal toegangen is gekozen voor een elektronisch bedienbaar hek. Nadat eerder al de palen aan weerszijden van de toegangsweg waren geplaatst, zijn nu de eerste landbouwhekken aangebracht. De lijn DEE 2 en de turbine DEE 1.4 krijgen een elektronisch hekwerk. Ook dat hek werd binnenkort geplaatst. Aan sluipverkeer en oneigenlijk gebruik van de toegangswegen moet zodoende een eind komen.  

Bouwhekken verwijderd
Met de komst van de nieuwe hekken verdwijnen de oude hekken en oude hangsloten. Ook diverse werkverkeerborden verdwijnen bij de toegangswegen. De aanduiding ‘Verboden toegang’ blijft wel.

Via De Nieuwsbode