Extra aandacht voor het Provinciaal Studiefonds

NOORD-GRONINGEN – De provincie Groningen zet de schijnwerper op het Provinciaal Studiefonds. De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds is opgericht in 1951 en het fonds is bedoeld voor inwoners van Groningen met een laag inkomen die een opleiding willen volgen. 

Alle Groninger gemeenten (behalve de gemeente Groningen) en de provincie dragen bij aan dit fonds. Voorzitter Tjeerd van Dekken: ,,Door extra aandacht te vragen via diverse instanties en rechtstreeks bij de inwoners met een laag inkomen, hopen we dat het Studiefonds nog bekender werd én dat mensen er ook meer gebruik van gaan maken. Er zit een ruim bedrag in het Studiefonds voor de tegemoetkoming van een deel van hun reis- en studiekosten.”

Begin vorige week ontvingen onderwijs- en welzijnsinstellingen en gemeenten in de provincie Groningen informatie over het Studiefonds. Hiermee kunnen zij ouders en studenten attenderen op de mogelijkheden van het Studiefonds. De Voedselbank krijgt folders om bij voedselpakketten te stoppen, zodat mensen die gebruik maken van de Voedselbank ook geattendeerd worden op de mogelijkheden van het Studiefonds.

Via een Facebookcampagne werd het Studiefonds rechtstreeks onder de aandacht gebracht bij de doelgroepen. Uitgebreide en actuele informatie over de mogelijkheden van het Groninger Studiefonds is te vinden op de provinciale website.

Voor wie?
Scholieren in het voortgezet onderwijs (ISK, Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO) jonger dan 18 jaar kunnen 75 procent reiskostenvergoeding tot maximaal 1650 euro krijgen. Studenten van 16 of 17 jaar die een MBO-opleiding volgen kunnen rekenen op een studiekostenvergoeding van 350 euro.Voor MBO-Studenten van 18 jaar of ouder die een doorverwijzing van de school hebben worden de studiekostenvergoeding voor 75 procent vergoed, tot maximaal 1650 euro.Voor MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 jaar is er de mogelijkheid van 75 procent van de reis- en studiekosten; de maximale (totale) vergoeding is 1650 euro.

Provinciaal Studiefonds

Het doel van het Provinciaal Studiefonds is het verlenen van financiële bijdragen in de kosten, verbonden aan de studie van leerlingen en studenten, die zelf, hun ouders of verzorgers niet over de daarvoor nodige middelen beschikken.

Via De Ommelander

Reizen Laos