Fietstracé Nooitgedacht-Rolde is veilig

ROLDE – Het tracé van de fietsroute Nooitgedacht–Rolde voldoet aan de gestelde eisen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW). De oversteken zijn dusdanig ingericht dat hier veilig de rijbaan overgestoken kon worden. Dat blijkt uit de quickscan die de gemeente Aa een Hunze had gehouden.

De gemeente hield deze quickscan op verzoek van de fracties van D66, GroenLinks en PvdA en van inwoners van Nooitgedacht en Rolde. De route werd als verwarrend en onveilig ervaren. Volgens het onderzoek kunnen de rijbanen dus veilig overgestoken worden, maar zijn op sommige punten aanpassingen nodig in de vorm van bebording en markeringen. Ook zijn op sommige punten obstakels aanwezig. Deze aanpassingen worden volgens wethouder Henk Heijerman binnen afzienbare tijd uitgevoerd. 

Een ander punt dat aandacht verdiend is de verlichting bij de bushaltes. De gemeenteraad besloot zelf om geen verlichting langs fietspaden aan te leggen. Ditzelfde beleid voert de provincie. Dat geeft voor busreizigers wel een onveilig gevoel. Volgens de wethouder werd het fietspadtracé lopende over de Es van Nooitgedacht in de nabije toekomst onderdeel van het nog op te stellen ov-plan. De wethouder zegde toe om in de gesprekken met de provincie hier aandacht voor te vragen. 

Via De Schakel

Reizen Laos