Flinke bijdrage voor Mentorschap Noord

NOORD-GRONINGEN – Het Oranje Fonds had Stichting Mentorschap Noord verblijd met een bijdrage van 20.000 euro.

Stichting Mentorschap Noord zet zich in voor de persoonlijke belangen van mensen die hier zelf niet toe in staat zijn. De insteek is om deze mensen zoveel mogelijk de eigen regie over hun leven te laten houden. De vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting stonden cliënten bij in zaken rondom wonen, verpleging, verzorging en behandeling. Mede dankzij de steun van het Oranje Fonds, kon Mentorschap Noord dit nu extra onder de aandacht brengen bij gemeenten, zorginstellingen en iedereen die een mentor nodig had. 

Met het project Mentorschap: Vooral nu zal Mentorschap Noord vele kwetsbare cliënten en hun familie kunnen bereiken via zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook zal Mentorschap Noord contact zoeken met de gemeenten en provincies. Het doel van deze acties is om mentorschap onder de aandacht te brengen van de gemeenten en provincies. Uit onderzoek van bureau ExpertiseZorg blijkt dat gemeenten de mogelijkheden die mentorschap biedt nog erg onbenut laten. Eén van de speerpunten van dit project is daarom ook om mentorschap vast te leggen in gemeentelijk beleid. Er kon namelijk enorm veel bespaard worden per cliënt. Dit bedrag kon oplopen tot 25.000 euro per jaar. Meer informatie is te vinden op www.mentorschapnoord.nl.

Via De Ommelander

Reizen Laos