Geld voor piano Gemengd Koor Gieten

GIETEN – Gemengd Koor Gieten had een bijdrage van 387 euro gekregen uit het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe. Het koor wil dit gebruiken voor de aanschaf van een Kawai ES 920 Digitale Piano.

Het Prins Bernhard Cultuurfond had dit kwartaal 47.581 euro uitgegeven aan 17 culturele projecten en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe besluit op 17 december over nieuwe aanvragen, die tot zes weken vóór die datum online kunnen worden ingediend.

Via De Schakel