Gemeente Aa en Hunze steunt realisatie ‘dorpshub’ in Grolloo

GIETEN/GROLLOO – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze staat positief tegenover het plan voor de realisatie van een ‘dorpshub’ in Grolloo. Vanuit het dorp is namens meerdere organisaties een subsidieaanvraag ingediend voor dit initiatief aan De Pol. 

Het plan omvat de aanpassing van dorpshuis Het Markehuis, de bouw van woonzorgappartementen en de aanpak van parkeerproblematiek en verkeersveiligheid. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om hiervoor een incidentele subsidie van 500.000 euro beschikbaar te stellen. De toekenning is onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2022 door de raad in november.

Wethouder Henk Heijerman: ,,Namens het college wil ik mijn waardering uitspreken voor de plannen van deze initiatiefnemers uit Grolloo. Het concept van de dorpshub en de combinatie met de te bouwen woonzorgappartementen voor inwoners van Grolloo spreekt ons erg aan. Het is een interessante ontwikkeling die we graag blijven volgen en ondersteunen.”

De subsidie van de gemeente Aa en Hunze is specifiek bedoeld voor functionele aanpassingen van het dorpshuis. Het dorpshuis werd een ‘hub’: een plek waar voorzieningen naar de inwoners toekomen. De rest van het benodigde geld werd bijeengebracht door middel van cofinanciering. De totale investering bedraagt ruim 1,7 miljoen euro.

De gemeente Aa en Hunze waardeert de integrale planvorming en de inzet van de initiatiefnemers. Stichting Het Markehuis, Grolloo Zorgt, OBS De Drift en Camping De Berenkuil hebben een gezamenlijk plan opgesteld om De Pol aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder te maken. De bouw van woonzorgappartementen aan De Pol voor inwoners van Grolloo met het gebruik van het dorpshuis als centrale ontmoetingsplek werd gezien als een mooie en al jarenlang gewenste toevoeging voor het dorp.

Via De Schakel