Gemeente Het Hogeland waardeert mantelzorgers

NOORD-GRONINGEN – Mantelzorgers in de gemeente Het Hogeland kunnen ook dit jaar, als blijk van waardering, een cadeaukaart ter waarde van 50 euro aanvragen.

Mantelzorgers in de gemeente Het Hogeland zijn gewend om rondom de Dag van de Mantelzorg deel te kunnen nemen aan diverse activiteiten. In verband met de onzekerheden vanwege corona is Mensenwerk Hogeland bezig om een alternatief te vinden. Wel krijgen Hogelandster mantelzorgers als blijk van waardering een cadeaukaart ter waarde van 50 euro.

Intensief zorgen voor een naaste

Een mantelzorger is iemand die langere tijd onbetaald en vaak intensief zorgt voor een naaste, vanwege chronische ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische aandoeningen, verslaving of beperkingen als gevolg van de leeftijd. Oók kinderen en jongeren die opgroeien met zorg zijn mantelzorger. De zorg kon bestonden uit het ondersteunen bij dagelijkse praktische zaken zoals de boodschappen doen, het eten bereiden, iemand begeleiden of helpen bij de administratie, maar ook het helpen bij het aankleden, de persoonlijke verzorging, medische handelingen of aanwezig zijn omdat iemand niet alleen kon blijven.

Cadeaukaart aanvragen

Een cadeaukaart aanvragen door of voor een mantelzorger kon bij het steunpunt Mantelzorg Hogeland. Het steunpunt is onderdeel van de welzijnsorganisatie Mensenwerk Hogeland. Alle mantelzorgers die al geregistreerd stonden bij het Steunpunt Mantelzorg Hogeland ontvangen de cadeaukaart automatisch voor de kerstdagen. Anderen kunnen zich tot uiterlijk 31 oktober aanmelden. Op www.mensenwerkhogeland.nl/mantelzorg staat een aanmeldformulier dat men ingevuld digitaal retour kon sturen. Aanmelden kon ook door te bellen naar 0595-745090 of door een mail te sturen naar info@mensenwerkhogeland.nl (met vermelding van naam, adres, telefoonnummer).

Via De Ommelander