Gemeenten en onderwijs richten Groninger netwerk op

NOORD-GRONINGEN – De Groninger gemeenten en alle Groninger onderwijsinstellingen gaan met wat andere partijen een Regionaal Innovatie Framework (RIF) oprichten.

Via dit netwerk worden krachten en kennis van ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen, studenten en de overheid gebundeld. De provincie Groningen kent veel complexe uitdagingen, zoals de aardbevingen, boeren die kampen met teruglopende inkomsten, krimp in plattelandsgemeenten, verlies van draagvlak voor voorzieningen en stijgende werkloosheid. Ook blijken veel ondernemers niet alle konsen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering te benutten.

Het RIF moet een netwerk worden dat de regio in staat stelt zichzelf beter te organiseren, waardoor het eenvoudiger werd de juiste mensen en partijen aan elkaar te verbinden. Het RIF bestaat uit één regiocoöperatie, verschillende gebiedscoöperaties en lokale innovatiewerkplaatsen. In deze werkplaatsens komen ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo), studenten en overheden samen om te werken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. 

In het Westerkwartier is al jaren een gebiedscoöperatie actief. Dat experiment bleek zo’n succes, dat het om een vervolg in de hele provincie Groningen vraagt. Bij de oprichting van het RIF zijn onder meer de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Westerkwartier betrokken. ,,Ik geloof echt in dit systeem: cross-sectoraal samenwerken aan een lokale agenda waarbij we door het delen van menskracht en middelen samen de regio versterken”, vertelt Elly Pastoor, wethouder van Westerkwartier.

Via De Ommelander

Reizen Laos