Gemengd Koor Gieten hervat live repetities

GIETEN – Gemengd Koor Gieten had de repetities weer hervat. De leden zong weer uit volle borst in de Bethlehemkerk in Gieten, de vaste oefenruimte.

Het koor had na grondig beraad door bestuur, dirigente en muziekcommissie een coronabeleid opgesteld, waarin 82 procent van de leden zich kon vinden. Het koor is voor de repetities in twee delen opgesplitst, rekening houdende met de harmonie van de stemmen. ,,We repeteren in twee sessies van 45 minuten zonder pauze. Tussen de twee repetities werd er uitvoerig gelucht en worden zitplaatsen en dergelijke ‘ontsmet’. De vrijwilligers hebben het er maar druk mee. Maar deze inzet is nodig voor live zingen, wat nog steeds onze grootste passie is”, aldus secretaris Fred Auwema. ,,Daar we in voorbereiding zijn voor ‘Movies in Concert’, wat we in november 2020 hadden willen uitvoeren, maar door corona is uitgesteld. We zijn wel doorgegaan met repeteren. Alternatieven werden gevonden in het gebruik maken van MS Teams. Per zangstem werd er met de dirigente ‘gebeld’ en kon er een half uur lang gerepeteerd worden. Bij wijze van project hebben alle leden, aangesloten via MS Teams, een filmpje naar de dirigente gestuurd, die met knippen en plakken een daadwerkelijk stuk tot uitvoering had kunnen brengen. Maar gelukkig, door het strak hanteren van het opgesteld coronabeleid, kon er weer live gerepeteerd worden. En daar zijn we als koor maar wat blij mee.”

Via De Schakel

Reizen Laos