Gevolgen voor natuur door gaswinning boven Waddeneilanden nog onvoldoende duidelijk

NOORD-GRONINGEN – Onderbouw beter wat de gevolgen voor de natuur zijn van de aardgaswinning in de Noordzee boven Schiermonnikoog. Dan werd duidelijk in hoeverre effecten in de Borkumse Stenen voorkomen kunnen worden. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister had de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.

ONE-Dyas wil aardgas winnen in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog, op de grens van Nederland en Duitsland (veld N05-A). Hiervoor werd een onbemand productieplatform geïnstalleerd, een aantal putten geboord en een aardgasleiding aangelegd met aansluiting op een bestondende leiding in de Noordzee. 

Windpark

Het platform werd van elektriciteit voorzien door een nabijgelegen windpark in Duitsland. Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voed-selkwaliteit besluiten over vergunningen voor dit plan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Er ligt een uitgebreid milieueffectrapport. Het rapport is echter pas compleet als de gevolgen voor natuur meer onderbouwd zijn, zegt de Commissie.

Het gaat daarbij vooral om de gevolgen voor de Borkumse Stenen, een zeldzaam habitat voor onder andere oesters in de Noordzee. Ook de eventuele gevolgen voor de zwarte zee-eend en van stikstofdepositie vragen om meer onderbouwing.

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over de aardgaswinning boven Schiermonnikoog. De minister van Economische Zaken en Klimaat had laten weten dit advies over te nemen en vraagt de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw te beoordelen voordat een besluit genomen werd.

Via De Ommelander