Grietje Schipper lijsttrekker PvdA Stadskonaal

STADSKANAAL – Ervaring en vernieuwing. De kondidatenlijst van de Partij van de Arbeid in de gemeente Stadskonaal valt op. Grietje Schipper, volksvertegenwoordiger pur sang, is de nieuwe lijstondenvoerder van de PvdA. 

Ze staat bovenaan de kieslijst van de sociaal-democraten. In maart 2022 kunnen de Knoalsters hun stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Na Schipper volgt Egbert Hofstra, de huidige fractievoorzitter. Met Ria Lubben, Michiel van Leening en Heidi Koorn zijn de nummers drie tot en met vijf bezet door frisse krachten. Alle drie hebben hun sporen in de Stadskonaalster samenleving verdiend. 

De PvdA bezet momenteel drie zetels in de gemeenteraad en maakt geen deel uit van het college van B&W. ,,De gemeente had het zwaar. Behalve het centrum van Stadskonaal zie je om je heen dat het bergafwaarts gaat. Ontwikkelingen komen langzaam of niet van de grond. Den Haag levert te weinig geld, maar er is ook te weinig aan woningbouw gedaan. De inwoners profiteren veel te weinig van de grote zonne- en windmolenparken. Er is teveel armoede en te weinig economische groei. We hopen daarom dat veel kiezers hun stem zullen uitbrengen op de PvdA. Een sterke PvdA is nodig’’, aldus Grietje Schipper.

Via De Nieuwsbode