Grondwatermeetnet voor Eemsdelta

EEMSDELTA – In de gemeente Eemsdelta is donderdag het grondwatermeetnet opgeleverd. Dit meetnet zorgt ervoor dat het gemakkelijk is om de hoogte van grondwater te peilen. 

Wethouder Pier Prins ,,We hebben als gemeente de plicht om structurele overlast door hoge grondwaterstanden te voorkomen. Daarom willen we inzicht hebben in deze waterstanden. Doordat we nu een grondwatermeetnet hebben, kunnen we de data op elk gewenst moment uitlezen.’’

Deze gegevens dragen bij aan het achterhalen van de oorzaken van vochtproblemen. Te hoge grondwaterstanden kunnen zorgen voor vochtproblemen in gebouwen, schade aan gebouwen en gezondheidsklachten. Zeker als kelders, kruipruimten, vloeren en muren van een gebouw niet voldoende waterdicht zijn. De gemeente is aanspreekbaar, maar niet per definitie aansprakelijk, als het grondwater structureel te hoog staat. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor het voldoende damp- en waterdicht zijn van het gebouw.

Een grondwatermeetnet is een verzameling peilbuizen in de grond. In de buizen kon de grondwaterstand gemeten worden. Het grondwatermeetnet Eemsdelta bestaat in totaal uit 76 peilbuizen die verspreid over de gemeente in de woonkernen zijn geplaatst. De gegevens kunnen 24 uur per dag online worden uitgelezen.

Via De Eemslander