Groningen wil datagedreven en digitale provincie worden

GRONINGEN – De provincie had haar plannen voor digitalisering vastgesteld in de Groningse Digitaliseringsstrategie. 

In dit stuk staat omschreven welke stappen de provincie neemt om zich te ontwikkelen tot een datagedreven en digitale provincie. Hierbij zoekt de provincie ook actief de samenwerking met anderen. Digitalisering helpt bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven. Dit betekent een andere manier van denken en werken, aldus de provincie.

Voor het realiseren van maatschappelijke opgaven gaat de provincie meer pro-actief werken met data en technologie. Dit doet men door te experimenteren met digitalisering op verschillende beleidsterreinen. Data en technologie worden steeds meer gekoppeld en gebruikt voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit, klimaatverandering, landbouw, woningbouw en milieu. In de rol van informatiemakelaar stelt men data beschikbaar voor inwoners en ondernemers.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse is blij met deze aanpak: ,,Data is toch wel een kernwoord in deze strategie. Meer en meer datagedreven beleidsontwikkeling- en monitoring leidt tot dynamischer werken, tot grotere flexibiliteit en tot meer specifieke acties. Meer meten in plaats van berekenen. Door veel meer aspecten die invloed hebben op een beleidsterrein direct mee te nemen, verbeter je het hele netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van data over bruggen, beroepsvaart, verkeer over de weg en recreatie en natuur. Datagedreven werken en oplossingen zoeken, bijvoorbeeld over waar veilig en duurzaam te kunnen bouwen via combinaties van gegevens over bevolking, verhuisbewegingen, hoogtes en laagtes in het land, gegevens over woningbouw, mobiliteit en energievraagstukken.”

Via De Ommelander