Groninger boeren komen met oplossingen voor gevolgen extreem weer

NOORD-GRONINGEN – Groninger boeren zetten zich ook dit jaar in om zoveel mogelijk water vast te houden.

Het weer in Nederland lijkt steeds grilliger te worden. Daar waar we jarenlang te maken hebben gehad met droogte is het nu erg wisselend. Zo had het dit jaar in mei veel geregend en is het nu alweer een periode droog. Deze extreme afwisseling brengt problemen voor de grondwaterstand met zich mee. Boeren en tuinders vinden een goede grondwaterstand belangrijk. Een goede grondwaterstand is van belang voor iedereen. 

Het droogteprobleem is door de regen in de maand mei niet meteen opgelost. Het milieu en ook de landbouw zijn gebaat bij een gezonde afwisseling van regen en droogte. De afwisselingen zijn nu erg grillig en extreem. Dit kon op termijn grote gevolgen hebben. Zo kon een te lage grondwaterstand ervoor zorgen dat er bodemdaling plaatsvindt waardoor huizen kunnen verzakken. Daarnaast had droogte een heftige impact op bomen, planten en insecten in de natuur. Voor de landbouw zelf is het ook een probleem. Droogte kon namelijk de voedselproductie in gevaar brengen.

Er zijn de afgelopen jaren in Nederland honderden droogtestuwen geplaatst. LTO Noord, boeren en tuinders en waterschappen hebben hiervoor samengewerkt. Een droogtestuw is een metalen frame met houten planken erin dat voor een duiker in het water werd geplaatst. Hiermee kon water worden vastgehouden. De houten planken kunnen ook worden weggehaald, afhankelijk van het gewenste peil. De droogtestuwen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het grondwater op niveau blijft. Boeren en tuinders zien ook in de praktijk dat er sneller herstel is na droge perioden bij gebruik van droogtestuwen.

Boeren en tuinders zijn met meer initiatieven bezig om droogte tegen te gaan, onder meer door het verbeteren van het bufferend vermogen van de bodem. In Groningen werkt men bijvoorbeeld aan het tegengaan van bodemverdichting en verbeteren van bodemkennis waardoor de boer maatregelen neemt om water langer vast te houden via de projecten Spaarbodem, Verminderen van Perceelsemissie en Boeren meten Water. En men is voortdurend bezig om nieuwe technieken te ontwikkelen.

Via De Ommelander

Reizen Laos