Groningers denken mee over zorg op afstand

REGIO – Door de coronapandemie werd in de zorg steeds meer gebruik gemaakt van telefonische consulten en beeldbellen. Deze ‘zorg op afstand’ had veel voordelen, ook buiten coronatijd. 

Toch sluit het in de praktijk niet altijd aan op wat patiënten en naasten/mantelzorgers nodig hebben of prettig vinden. Zorgbelang Groningen wil daarom via een online vragenlijst de ervaringen en ideeën van inwoners van de provincie Groningen horen rond deze zorg. Met de uitkomsten gaan alle betrokkenen samen aan de slag om zorg op afstand in de provincie (verder) te verbeteren.

Het onderzoek brengt in beeld hoe zorg op afstand er in de provincie Groningen uitziet, hoe wenselijk patiënten en hun naasten/mantelzorgers deze zorg vinden én wat er nodig is om de zorg goed te laten verlopen. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld óf en met welke zorgverleners inwoners telefonisch of via beeldbellen contact hebben gehad, of ze invloed hadden op de manier waarop het contact plaatsvond en of ze hierover goed waren geïnformeerd. Ook werd gevraagd hoe de ‘afspraak op afstand’ is bevallen, zowel wat betreft advies en behandeling als communicatie en bejegening. Tot slot kunnen inwoners aangeven waarom ze wel of niet zouden kiezen voor zorg op afstand en welke ondersteuning ze hierbij zouden willen.

Samen werken aan beter contact  
De vragenlijst kon worden ingevuld via www.zorgbelang-groningen.nl. Invullen duurt maximaal 15 minuten. De vragenlijst is onderdeel van het project ‘In contact in de zorg’, dat als doel had om zorg op afstand in de provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzorgers. Beeldbellen en telefonische consulten stonden centraal, maar andere vormen worden niet uitgesloten. In het project werd gesproken met huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten, naasten en mantelzorgers, de mensen om wie het gaat.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos