Herdenken blijft onverminderd belangrijk’

Het oorlogsmonument van Anloo bij de locatie van het onderduikershol.

Het oorlogsmonument van Anloo bij de locatie van het onderduikershol. (Foto: Henry Koops)

AA EN HUNZE – Net als vorig jaar, toen het 75 jaar geleden was dat Nederland bevrijd werd van Duitse bezetters, konden er dit jaar op 4 mei tijdens Dodenherdenking door het coronavirus geen stille tochten worden gehouden.

De oorlogsslachtoffers uit de gemeente werden in klein comité herdacht. De collegeleden legden bloemen of kransen bij de oorlogsmonumenten. Ook de 4 mei-comités hielden hun eigen herdenkingen in kleine kring. De bloemen werden gelegd ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen of vermoord – burgers en militairen – in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De gemeente Aa en Hunze besteedt dit jaar daarnaast op een bijzonder manier aandacht aan Dodenherdenking. Er werd een film gemaakt waarin de 4 mei comités laten weten wat herdenken voor hen betekent. De film is te zien op www.aaenhunze.nl.

Herdenken
Herdenken. Het blijft onverminderd belangrijk. Het is belangrijk om te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Ons er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en nog steeds inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu. Vrijheid is natuurlijk, maar niet vanzelfsprekend. De Tweede Wereldoorlog of de vredesmissies waaraan Nederland deelneemt zijn of voelen misschien niet als jouw oorlog. Zij zorgden en zorgen wel voor jouw vrijheid. Daarom moeten we blijven herdenken. Degenen die ons zijn ontvallen mogen we nooit vergeten. En de vrijheid moeten we koesteren. Met elkaar.

Via De Schakel

Reizen Laos