Het Hogeland akkoord met stukken Volkskredietbank

NOORD-GRONINGEN –  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland had de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen voor kennisgeving aangenomen. 

Het college adviseert de gemeenteraad om geen bezwaar op de jaarstukken en geen zienswijze op de begroting in te dienen. De kosten van de schuldhulpverlening in 2020 waren nagenoeg gelijk aan de begroting. Vorig jaar hebben minder mensen schuldhulpverlening gevraagd waardoor minder kosten zijn gemaakt. Omdat de kredietbank een gemeenschappelijke regeling is, moest Het Hogeland wel meer bijdragen aan de organisatiekosten. 

Verwacht werd echter dat de vraag naar schuldhulpverlening weer gaat toenemen. Daarom werd voor 2022 uitgegaan van een kostenstijging. In de begroting van de bank stijgt de bijdrage van de gemeente Het Hogeland licht: van 321.900 euro in 2021 naar 334.900 euro in 2022. 

Via De Ommelander

Reizen Laos