Hogelandster college wil gemeentehuis in Bedum verkopen

BEDUM  – Bedum, de grootste kern in de gemeente Het Hogeland, dreigt het gemeentehuis kwijt te raken. Het college van burgemeester en wethouders had vandaag laten weten van plan te zijn het gemeentehuis te verkopen.  

,,In de zomer van 2020 had de gemeenteraad besloten om te bezuinigen op onze huisvesting door de verkoop van één van de vier gemeentehuizen. Daarbij vraagt het samengaan naar 1 gemeente en het nieuwe werken om een andere manier van huisvesten van onze medewerkers. Dit had geleid dat het college deze keuze wil maken”, legt het dagelijks bestuur van de gemeente uit.

Burgerzaken

Eerder was al besloten om, burgerzaken te centraliseren. Voor het aanvragen of verlengen van bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs kunnen Hogelandster alleen nog terecht in Winsum en Uithuizen en niet meer in de gemeentehuizen van de voormalige gemeenten Bedum en De Marne.  Over het afstoten van een gemeentehuis werd al langer gesproken. Ook zijn scenario’s uitgewerkt voor een compleet nieuw gemeentehuis, maar besluitvorming daarover is over de gemeenteraadsverkiezingen van maart getild. 

Welk gemeentehuis is het beste te verkopen? 

,,De afgelopen periode hebben we onderzocht welk gemeentehuis we het beste kunnen verkopen’, geeft het college aan. ,,Zo keken we naar de ligging van het gemeentehuis. Maar ook hoe goed het gemeentehuis te verkopen is aan een nieuwe eigenaar en hoeveel er bezuinigd kon worden door het verkopen van het gemeentehuis. Belangrijk hierbij is welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe invulling aan het pand te geven. Op basis van deze uitkomsten is de keuze gemaakt om het gemeentehuis in Bedum te verkopen.”

Nieuwe functie

De raad is inmiddels geïnformeerd over dit voornemen. De raad kon in november haar wensen en mening hierover uitspreken naar het college. Het college neemt de uitkomst van het gesprek mee in haar definitieve besluit. Bij de verkoop vindt de gemeente het belangrijk dat het gebouw een nieuwe functie krijgt waar inwoners van Bedum behoefte aan hebben.

Via De Ommelander