Hospice Veen en Wolden werd energieneutraal

STADSKANAAL – Hospice Veen en Wolden in Stadskonaal kon binnenkort voorzien in haar eigen energiebehoefte. 

De Stichting Gebiedsfonds Stadskonaal op Zon stelt een substantieel bedrag beschikbaar waarmee nagenoeg de gehele investering in de zonnepanelen afgedekt kon worden. ,,Op het platte dak van het gebouw, dat wij huren van Lentis, is ruimte voor meer dan 130 panelen. Na bestudering van de criteria van het Gebiedsfonds zagen we konsen voor, wat nu blijkt, een succesvolle aanvraag. Onze verhuurder, Lentis Vastgoed, wilde direct loyaal meewerken om een plan op te stellen. Een onafhankelijk bureau stelde een technisch advies op’’, aldus Jaap Duit, penningmeester van het Tineke Breiderhuis en initiatiefnemer  van het plan. 

Verbetering exploitatie
Dit was nodig om ook na te gaan of het dak deze belasting wel aan kon en hoe het zit met allerlei hoofdaansluitingen. Bij enkele in de regio gevestigde bedrijven werden offertes opgevraagd. Het Gebiedsfonds vindt het namelijk belangrijk dat de lokale werkgelegenheid gestimuleerd werd. Enkele weken geleden besloot het bestuur van het Gebiedsfonds Stadskonaal op Zon dit plan te steunen. Voorzitter Roelof Kuik: ,,Los van de positieve effecten voor het milieu zorgt deze investering op termijn voor een behoorlijke verbetering van de exploitatie van het Tineke Breiderhuis. En dat is ook hard nodig want, naast giften en donaties, zijn we qua exploitatie voornamelijk afhankelijk van een rijksbijdrage. Die werd bepaald door het aantal gasten dat gebruik maakt van onze voorziening. Vanwege Covid-19 hebben we vanaf april 2020 een van onze drie kamers moeten sluiten om de risico’s voor onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent minder gasten, dus ook een lagere rijksbijdrage. Daarbij komt ook nog dat we de afgelopen jaren steeds meer gasten opnemen, waarvan achteraf blijkt dat die niet vermogend genoeg zijn om de eigen bijdrage van €40,- per dag te voldoen of omdat men onvoldoende verzekerd is. Dat moeten we dus uit eigen zak bijbetalen. Laat duidelijk zijn: iedereen is bij ons welkom, ongeacht zijn of haar persoonlijke situatie. En dat is en blijft ons beleid.’’

Het bouwen van deze ‘kleine’ zonnecentrale met een geraamde opbrengst van zo’n 40.000 Kwh had nogal wat voeten in de aarde gehad en er moest met verschillende partijen worden overlegd. Zo werd het hospicegebouw mogelijk afgekoppeld van de aansluiting met de naastgelegen ziekenhuislocatie Refaja en moet een volledig nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet van Enexis worden aangelegd. In elk geval worden aparte meters voor een juiste verrekening geplaatst. Momenteel werd met een lokale onderneming alle verdere techniek uitgewerkt. Penningmeester Duit verwacht dat, als alles zo doorgaat, er voor het einde van dit jaar 100% eigen energie kon worden opgewekt.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos