Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap slaan handen ineen

BORGER – Het Drentse Landschap en het Hunebedcentrum in Borger gaan intensiever samenwerken. Het Hunebedcentrum krijgt een plaats in het netwerk van Het Drentse Landschap en Het Drentse Landschap zal in het Hunebedcentrum een informatiecentrum voor met name het Hunzegebied inrichten. 

De ondertekening vond donderdagmiddag plaats bij Hunebed D27, het grootste hunebed van Nederland. Het convenant werd namens het Hunebedcentrum ondertekend door Tryntsje Slagman en door directeur Sonja van der Meer namens Het Drentse Landschap. Beide stichtingen liggen in hun doelen en uitgangspunten dicht bij elkaar en vinden elkaar in behoud en bescherming van erfgoed en landschap. ,,We stonden aan het begin van een duurzame samenwerking, die eigenlijk heel logisch is. Beide organisaties kennen elkaar al goed, dus het ondertekenen van dit convenant voelt erg goed’’, aldus directeur Harrie Wolters van het Hunebedcentrum.

Zichtbaar
Het Drentse Landschap zal zichtbaar onderdeel worden van het terrein van het Hunebedcentrum in Borger. Zo zullen er vrijwilligers aanwezig zijn met een permanente infostand en komen er in de museumwinkel allerlei duurzame producten van Het Drentse Landschap. De samenwerking beperkt zich niet enkel tot het museum, ook zullen er nieuwe fiets- en wandelroutes worden ontwikkeld en zal er samen worden opgetrokken in aangrenzende landschapsprojecten. Sonja van der Meer: ,,De samenwerking met het Hunebedcentrum is eigenlijk net zo natuurlijk als de verbondenheid van de hunebedden met het Drentse landschap.’’

Duurzame samenwerking
Al zo lang het Hunebedcentrum bestaat, deelt de stichting het terrein met Het Drentse Landschap. Het grootste hunebed van Nederland, D27, is een van de 22 hunebedden die Het Drentse Landschap in beheer had. Het maakt de versteviging en verbreding van de samenwerking tot een logische, haast voor de hand liggende stap. Het strategische convenant tussen het Hunebedcentrum en het Drentse Landschap werd uitgewerkt in een langjarige samenwerkingsovereenkomst voor circa 30 jaar, een strategisch plan voor de komende 5 jaar en een uitvoeringsplan voor komend jaar. Het uitdragen van het belang van het behoud van het Drentse erfgoed, het creëren van bewustwording rondom de archeologie in Drenthe alsook het organiseren en faciliteren van (gezamenlijke) activiteiten rond gezamenlijke thema’s zijn hierbij de speerpunten. Het uitvoeringsplan geeft invulling aan de organisatie, communicatie, routes, educatie, vrijwilligers en onderzoek.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos