Huurders Wierden en Borgen eisen verbeteringen

BEDUM – Huurders van Wierden en Borgen hebben donderdagmiddag  een zogenaamd manifest aangeboden aan de woningcorporatie. Ze eisen daarin ‘meer zeggenschap, goed structureel onderhoud door vakmensen en een serieuze en duidelijke afhandeling van klachten’.

Het manifest is opgesteld met hulp van SP Het Hogeland en draagt de titel Tegen het Niet Luisterende Oor. Het werd op het kontoor in Bedum in ontvangst genomen door directeur Matthieu van Olffen, die de delegatie ontving met koffie en thee.  

Van Olffen: ,,De wensen zijn wat ons betreft heel redelijk. We willen graag dat onze huurders zich gehoord voelen en dat ze prettig wonen. Dat is nu helaas nog niet altijd zo. We luisteren naar deze klachten en kijken wat we voor de huurders kunnen betekenen.”

Het manifest is ondertekend door ongeveer 70 huurders. Wierden en Borgen onderkent de problemen met achterstallig onderhoud in een deel van het woningbezit, waaronder in het aardbevingsgebied. Sommige huurders zitten al langere tijd in onduidelijkheid en hebben te maken met uitgesteld onderhoud. Van Olffen: ,,Op dat gebied zijn we een inhaalslag aan het maken. En we moeten ook realistisch zijn: het is niet van de ene op de andere dag gereed. We werken er hard aan om ál onze woningen op een aanvaardbaar onderhoudsniveau te krijgen.”  

De woningcorporatie zegt volop bezig te zijn met verbeteringen. Zo werd achterstallig onderhoud in verschillende wijken aangepakt en worden woningen in diverse dorpen versterkt, verduurzaamd en verbeterd. Wierden en Borgen had tientallen projecten lopen. Yvonne van Cooten, manager Wonen: ,,We hebben veel werk te doen. En dat gaat nog niet altijd goed. We nemen dit manifest en de verhalen van deze huurders serieus en onderzoeken wat beter kon. Van sommige huurders werd veel geduld gevraagd.”

Via De Ommelander