IMG in de fout met uitbetaling schadevergoedingen

NOORD-GRONINGEN – Instituut Mijnbouwschade Groningen is met de uitbetaling van vergoedingen voor aardbevingsschade flink de fout ingegaan.

In tenminste 28 gevallen is er geld overgemaakt naar een verkeerd bankrekeningnummer: naar mensen dus die helemaal geen recht op die vergoeding hadden. De gedupeerden bleven ondertussen met lege handen achter. In totaal is met de vergissing een bedrag van 368.000 euro gemoeid. Dat is gemiddeld 13.000 euro per betaling. De foutieve betalingen hebben plaatsgevonden in juni en juli.

Terugvorderen

,,Onze eerste prioriteit is er nu voor te zorgen dat de rechthebbenden alsnog op korte termijn het bedrag krijgen uitbetaald waar zij recht op hebben. Het IMG zal de onterecht uitbetaalde bedragen terugvorderen. Zowel de mensen die het geld nog niet hebben gekregen als de mensen die onterecht geld hebben ontvangen, zullen persoonlijk door het IMG benaderd worden”, laat het instituut weten. 

Het IMG onderzoekt nog hoe de fouten hebben kunnen gebeuren.

Via De Ommelander