IMG start Europese aanbesteding deskundigen

NOORD-GRONINGEN – Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is een Europese aanbesteding gestart voor expertisebureaus waarmee men samenwerkt.

Volgend jaar lopen de overeenkomsten tussen het IMG en de huidige bureaus af. Men moet een dergelijke inkoop van diensten aanbesteden. De expertisebureaus die nu zijn gecontracteerd, hebben bij een aanbesteding in 2018 hun diensten aangeboden. De nieuwe overeenkomsten hebben opnieuw een duur van twee jaar, met opties tot verlenging. De uiteindelijk gekozen partijen leveren vanaf komend voorjaar 2022 de onafhankelijk deskundigen voor adviseringen over meldingen van fysieke schade die is ontstonden door aardbevingen door gaswinning. De bureaus waar het IMG momenteel gebruik van maakt, kunnen uiteraard ook inschrijven én gekozen worden.

Alle partijen kunnen inschrijven op een of meerdere contracten voor de volgende soorten dossiers:
reguliere schademeldingen schade aan monumenten schade aan objecten met een andere bestemming dan wonen. Voor de reguliere schademeldingen worden maximaal drie contracten gesloten. Voor de monumenten en andere schades worden twee contracten gesloten. In december worden de nieuwe expertisebureaus gekozen.

Sinds 1 juli hanteert het IMG een vernieuwd beoordelingskader voor fysieke schade. Het doel is de eenduidigheid te vergroten bij adviezen van expertisebureaus. Ook moet het verband tussen de beoordeling van de schadeoorzaak en de kons op schade meer in de adviezen terugkomen. Dit aspect werd meegenomen in de beoordeling van de inschrijvende partijen. Hen werd expliciet gevraagd wat zij kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het adviesrapport en aan een uniforme beoordeling van schade.

Via De Ommelander