IMG wijst 10 procent van schadevergoedingen af

NOORD-GRONINGEN – Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) had vorige week in 10 procent van de gevallen een aanvraag voor een schadevergoeding afgewezen. Dat is een zeldzaam hoog percentage.

Een week eerder was er ook al sprake van een uitschieter. Toen werd 7,6 procent van de aanvragen voor een vergoeding van fysieke schade (zoals scheuren in muren) afgewezen. In de weken daarvoor schommelde het percentage tussen de 2 en 5 procent.

61 aanvragen afgewezen

Vorige week zijn er bij het IMG 557 nieuwe meldingen binnengekomen van fysieke schade, 665 zijn er afgehandeld. Al met al zijn er nu 81.925 besluiten genomen over 91.419 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.719 besluiten betroffen een afwijzing. Dat komt neer op zo’n 7 procent. Afgelopen week werden 61 aanvragen afgewezen en dat is bijna 10 procent van het aantal besluiten in die week. Daarmee is afgelopen week dus echt een uitschieter.

1,1 miljard euro

Het IMG had in totaal nu ruim 1,1 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 8,5 miljoen euro ten opzichte van een week eerder. Voor fysieke schade is er 695 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 423 miljoen euro.

Via De Ommelander