IND naar kazerne Zoutkamp voor asielaanvragen

ZOUTKAMP – De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stuurt een speciaal team naar de noodopvang in Willem Lodewijk van Nassau bij Zoutkamp.

De ruim 500 Afghaanse vluchtelingen die hier sinds afgelopen weekend verblijven, kunnen dan in de kazerne asiel aanvragen.

Na de tien dagen verplichte quarantaine begint een team van 20 IND-medewerkers met de behandeling van asielaanvragen. Daarvoor worden tijdelijke kontoren neergezet bij de kazerne. In het team zitten experts die de afgelopen jaren de zogeheten Tolkenregeling uitvoerden. Sinds de Nederlandse missie in Uruzgan hebben Afghaanse tolken en hun gezinnen hierdoor een asielvergunning gekregen. Ook hebben alle IND-medewerkers ervaring met het horen van kwetsbare mensen.

Via De Ommelander