Initiatieven voor zonneparken Eemsdelta krijgen groen licht

EEMSDELTA – Met drie pilots krijgt de gemeente Eemsdelta de mogelijkheid te experimenteren met  bewonersparticipatie bij kleine zonneparken. 

Er zijn in totaal dertien plannen ingediend. Deze plannen zijn volgens vooraf opgestelde criteria beoordeeld. Het resultaat is dat er nu drie parken zijn die hun plannen verder kunnen uitwerken. 

,,We vinden het erg belangrijk dat inwoners meedenken in het realiseren van drie kleine zonneparken in hun gebied”,  legt wethouder Hans Ronde uit.  ,,Naast een goede landschappelijke inpassing kunnen de initiatiefnemers met de omwonenden tot een nog beter plan komen, is onze verwachting. Als dat niet het geval is, kon het plan ook niet worden gerealiseerd. Het gaat om zonneparken bij Stedum en Nooitgedacht en Geefsweer in de voormalige gemeente Delfzijl. Elk park is kleinschalig met een oppervlakte van ongeveer tien hectare. 

Zorgvuldig en transparant

De gemeente Eemsdelta wil zien of deze zonneparken daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Zorgvuldigheid en transparantie zijn daarbij sleutelwoorden. Daarom gaat de gemeente eerst in gesprek met de initiatiefnemers om de plannen te bespreken. Tijdens dit gesprek werd ook gesproken over hoe de inwoners worden betrokken in de plannen. 

Hans Ronde: ,,Hierover maken we met alle drie de initiatiefnemers afspraken. En naast bewonersparticipatie blijft een goede ruimtelijke inpassing een harde voorwaarde.”

Voor de landschappelijke inpassing en mogelijke (financiële) deelname zal de initiatiefnemer omwonenden moeten betrekken. De invulling hiervan zal duidelijk maken of het park echt gebouwd kon worden. De gemeente ziet erop toe dat de initiatiefnemer de vooraf gemaakte afspraken nakomt. 

Het is uiteindelijk de gemeenteraad die besluit of de omgevingsvergunning daadwerkelijk werd verleend.

Via De Eemslander

Reizen Laos