Inloopavond over plannen voor centrum Muntendam

Het centrum van Muntendam, waarover de inwoners kunnen meepraten.

Het centrum van Muntendam, waarover de inwoners kunnen meepraten.

MUNTENDAM – De gemeente Midden-Groningen nodigt inwoners van Muntendam uit voor een inloopavond op woensdag 10 november van 18.30 uur tot 20.30 uur in De Menterne in Muntendam. Inwoners worden dan geïnformeerd over de centrumontwikkeling in Muntendam. 

Zoals eerder gemeld zijn er grote plannen met het centrum van Muntendam. Dat gaat de komende jaren een behoorlijke metamorfose krijgen, want het gemeentebestuur van Midden-Groningen wil komen tot een dorpshart waar onderwijs, wonen en ontmoeten gezamenlijk mogelijk zijn.

De gemeente is samen met de schoolbesturen van De Parel en Menterhorn en de Dorpsraad van Muntendam gestart met de plannen voor de centrumontwikkeling. De wens is om de scholen, kinderopvang en het dorpshuis samen te huisvesten in één nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw, dat voldoet aan de nieuwste eisen. Daarvoor is de huidige Menterne uitgekozen, die zal worden afgebroken. Bovendien werd gekeken naar mogelijkheden om nieuwbouw van woningen in het centrum te realiseren.

Het plan is besproken met de scholen en de dorpsraad. Via de scholen worden ouders ook betrokken bij de planvorming. De verdere uitwerking werd samen met inwoners van Muntendam opgepakt.

Zodra het financiële plan klaar is en de gemeenteraad dit had goedgekeurd, werd een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit is nodig voor de realisatie van het multifunctioneel gebouw, de gewenste woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Na deze procedure verhuist het dorpshuis, zodat eind 2022 De Menterne gesloopt kon worden. De verwachting is dat in 2023 de bouwwerkzaamheden kunnen starten.

Via De Regiokrant