Inspecteurs weer op pad om zieke iepen op te sporen

EEMSDELTA – Inspecteurs van Landschapsbeheer Groningen gaan weer op pad om zieke iepen op te sporen. Overal in de provincie zullen ze de bomen die gekapt moeten worden, markeren met gekleurde stippen. Ook in Eemsdelta gebeurt dat.

De inspecteurs gaan twee keer per jaar bij alle iepen van deelnemende gemeenten langs. Zieke bomen moeten snel en zorgvuldig worden verwijderd om te voorkomen dat ze hun gezonde buren besmetten. Zo blijft de iepziekte onder controle en kunnen de karakteristieke iepen in de provincie behouden blijven. Door deze aanpak is het percentage zieke iepen in de afgelopen tien jaar teruggebracht van tien procent naar minder dan één procent.

Wie iepen in de tuin of op het erf had, krijgt waarschijnlijk bezoek van de inspecteurs. Als ze zieke bomen aantreffen worden deze gemerkt met een gekleurde stip. De eigenaar werd gevraagd een verklaring te tekenen waarmee afstand  werd gedaan van de zieke boom en het door kap vrijkomende hout. Wie niet thuis is, vindt een brief in de bus met het verzoek deze verklaring zo spoedig mogelijk op te sturen of contact op te nemen. Zieke bomen moeten namelijk snel verwijderd worden om verdere besmetting te voorkomen. De boom werd binnen tien werkdagen weggehaald en afgevoerd. In geval van een zogenaamde ‘broedboom’, die heel snel voor een grote verspreiding kon zorgen, gebeurt dit allemaal binnen drie werkdagen. Voor de verwijdering worden geen kosten in rekening gebracht.

Wie zieke iepen op het erf had en nog geen inspecteur gezien had, kon dit melden via telefoonnummer 050-5345199 of e-mail info@landschapsbeheergroningen.nl. Ook andere zieke en ongemarkeerde iepen kunnen hier gemeld worden.

Via De Eemslander

Reizen Laos