Inspraak over komst datacenter Fivelpoort

APPINGEDAM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemdelta had besloten de inspraak op te starten voor de bestemmingsplannen Fivelpoort 2 en het facetbestemmingsplan Geluidzone Fivelpoort 2. Dat kon vanaf nu.

Dit bestemmingsplan moet de realisatie van een datacenter in de hoek van het Eemskonaal, Eelwerderbrug en N33 mogelijk maken. 

Het datacenter zal directe werkgelegenheid creëren voor ongeveer 100 voltijdsbanen. Daarnaast biedt het datacenter koppelkonsen voor het ICT-onderwijs/Campus. Bedrijven op Fivelpoort kunnen de restwarmte van het datacenter geleverd krijgen. Door zonnepanelen op het dak te plaatsen en opslag te faciliteren (accu’s/batterij/waterstof) kon het datacenter uitgroeien tot een energiehub. 

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is blij met de komst van het datacenter: ,,Het datacenter zorgt voor directe en indirecte werkgelegenheid en geeft een boost aan het ICT-onderwijs in deze regio. Het gebruik van restwarmte, zonnepanelen en opslag betekent een impuls voor de energietransitie.”

Het project werd ontwikkeld door DPM Realiseert uit Groningen. Groningen Seaports is als beheerder van Fivelpoort ook betrokken bij het project.. 

De inspraak loopt tot 30 september. De stukken zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.fivelpoort2.nl . Op 16 september is er voor omwonenden en andere belangstellenden een digitale informatiebijeenkomst. 

Via De Eemslander