Internationale vaccinatieregistratie bij GGD Groningen

GRONINGEN – Mensen die volledig gevaccineerd zijn buiten de Europese Unie kunnen vanaf vandaag bij GGD Groningen hun vaccinaties laten registreren. Daarna kunnen zij een QR-code genereren in de CoronaCheck-app.

Wie gebruik wil maken van deze mogelijkheid belt met 030-8002899. Een GGD-medewerker gaat telefonisch na of de aanvrager in aanmerking komt voor de registratie. Is dit het geval, dan krijgt hij/zij een afspraak om langs te komen bij het loket van GGD Groningen aan de Europaweg. Ook krijgt de aanvrager te horen welke documenten moeten worden getoond, zoals een papieren vaccinatiebewijs en een identiteitsbewijs. 

Tijdens de afspraak bij het loket volgt een controle van de documenten. Is alles in orde, dan kon direct de QR-code in de CoronaCheck-app aangemaakt worden. Soms werd een officiĆ«le vertaling van een vaccinatiebewijs gevraagd. Daarvoor moet de aanvrager dan zelf zorgen, inclusief de kosten die dit met zich meebrengt. De internationale vaccinatieregistratie als zodanig is kosteloos. 

Buiten EU gevaccineerd
Het was bij de GGD Utrecht al mogelijk om een QR-code te krijgen als men buiten de EU volledig gevaccineerd is tegen corona. Vooral voor internationale studenten, arbeidsmigranten en expats is deze registratie belangrijk, sinds het tonen van de QR-code in de CoronaCheck-app in veel openbare gelegenheden verplicht is. GGD Groningen is de tweede locatie waar men op afspraak terecht kon voor de registratie.

Via De Nieuwsbode